Registracija

Informacija

Klausimai

Dalyvavimo sąlygos

Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose sutarties bendrosios sąlygos

1. Dalyvavimo tarptautiniame projekte tvarka
Dalyvavimo tarptautiniame projekte tvarka pradedama taikyti, kai Dalyvis užpildo dalyvavimo projekte paraišką Asociacijos „Unique Projects“ tinklapyje. Su šia tvarka turi būti susipažinęs kiekvienas dalyvis, pateikęs paraišką per Asociacijos „Unique Projects” tinklapį dalyvauti projekte.

2. Dalyvio pareigos:
2.1. Dalyvis įsipareigoja finansiškai paremti siunčiančią organizaciją „Unique Projects“;
2.2. Dalyvis turi patvirtinti savo dalyvavimą projekto organizatoriams;